08-640 41 30
När ditt unga vuxna barn gått vilse

Klagomålshantering

För oss på ungavuxna mottagningen är det viktigt att få veta när vårt bemötande inte fungerar på ett önskvärt sätt. Det är därför viktigt att du hör av dig om du är missnöjd.

Vänd dig i första hand till ansvarig för mottagningen. Klagomålet behöver inte vara skriftligt. Inom tio arbetsdagar får du ett svar. Om vi behöver ytterligare tid meddelas du detta. Om du skickar klagomålet skriftligt, inkludera dina synpunkter samt ditt namn, adress, telefon och e-post.

Om du inte är nöjd med återkopplingen kan du även vända dig till verksamhetschef som gör en förnyad prövning vilket kan ta ytterligare tio dagar.

Nedan följer kontaktuppgifter:

Samordnare ungavuxna mottagningen
Suzanne Falkerhorn
Leg. psykoterapeut
Brännkyrkagatan 76
118 23 Stockholm

suzannefalkerhorn@yahoo.se

Verksamhetschef
Maria Edlund
Leg. psykoterapeut
Brännkyrkagatan 76
118 23 Stockholm

Tel: 070-444 11 20
E-post: maria.edlund@ungavuxna.se