08-640 41 30
När ditt unga vuxna barn gått vilse

Kvalitetssäkringssystem Core samt CSQ8

För att kunna utvärdera den behandling vi erbjuder på ungavuxna- mottagningen och därmed kvalitetssäkra vårt behandlingsarbete använder vi kvalitetssäkringssystemet Core (Clinical Outcomes in Routine Evaluation- Outcome Measure) samt CSQ8 som är en skattningsskala avseende kundnöjdhet/tillfredsställelse med behandlingen.
Utfallet/resultatet mäts på gruppnivå en gång per år.

Vi på ungavuxna är specialiserade på att arbeta med ungdomar och unga vuxna. Eftersom det är viktigt för oss att verksamheten håller högsta kvalitet utvärderar vi kontinuerligt våra behandlingar. De klienter vi träffar får därför fylla i självskattningsformulär om hur de mår i början av kontakten och sedan i slutet av behandlingen.

Det mätinstrument vi använder är välbeforskat, vilket gör det möjligt för oss att jämföra våra klienter med andra personer i samma åldersgrupp. Frågorna i formuläret har fokus på välbefinnande: hur många symtom lider klienten av (t.ex depression), hur fungerar klienten socialt och finns ökad risk för att de kommer att skada sig själv eller någon annan?

Utvärdering 2018/2019

Gruppen som vi bett fylla i självskattningsformuläret består av 15 personer. När de sökte kontakt med ungavuxna-mottagningen beskrev de ett mående som i jämförelse med en svensk normalbefolkning visar att det tillhör de 10 % som lider av mest psykisk ohälsa. Vid avslutad kontakt hade de ett mående som var genomsnittligt för personer i samma åldersgrupp.
Med andra ord rapporterar de ett tydligt förbättrat mående på alla områden vid avslut av kontakten. Skillnaden är också statistiskt signifikant, vilket betyder att det inte på något sätt är slumpmässigt.

Vi på ungavuxna ser det som viktigt att kvalitetssäkra våra behandlingar. Vi gläder oss åt att både vi som arbetar här och de vi träffar upplever kontakten som meningsfull och bidrar till ett bättre mående.