08-640 41 30
När ditt unga vuxna barn gått vilse

Nytt erbjudande om psykoanalys

2020-06-12

För dig som är över 20 år kan unga vuxna mottagningen nu erbjuda dig psykoanalys
till reducerad kostnad hos en av våra legitimerade psykoterapeuter som vidareutbildar sig till psykoanalytiker.

Du kan söka psykoanalys av samma skäl som psykoterapi, men processen i psykoanalys intensifieras av att frekvensen är 4 gånger i veckan under ett år eller längre.

Det börjar med en serie samtal upp till 5 gånger för att undersöka om psykoanalys kan vara något för dig. Det kan sedan leda vidare till en psykoanalys, eller en psykoterapi.

För info och hänvisning kontakta: Ungavuxna mottagningen, 08- 640 41 30

Fortbildning till psykoanalytiker är en kvalificerad påbyggnadsutbildning vid
Svenska Psykoanalytiska Föreningens Utbildningsinstitut i Stockholm.

 

Visa alla nyheter