08-640 41 30
När ditt unga vuxna barn gått vilse

Vår behandlingsmodell fungerar.

2019-08-19

Utvärdering av behandlingen visar att de som gått i samtal på mottagningen rapporterar ett tydligt förbättrat mående på alla områden vid avslutad kontakt.
Vi glädjer oss åt att både vi som arbetar här och de vi träffar upplever kontakten som meningsfull och att det bidrar till ett bättre mående.
Är du intresserad kan du läsa mer om vår utvärdering under rubriken Kvalitet.

 

Visa alla nyheter