08-640 41 30
När ditt unga vuxna barn gått vilse

Konsultation

Någon att tala med

Livet är en resa som ibland bjuder på utmaningar man behöver hjälp med att hantera. En del hittar naturliga samtalspartners i sin vänkrets. Andra kan finna stödet i en professionell terapeut.

Känner du dig osäker på vilken hjälp du behöver? Vill du stämma av att du är på rätt väg? Ge dig själv ett konsultativt samtal med en av våra terapeuter. Ett möte kan räcka.

Du får feedback från en professionell samtalspartner och sedan finns det flera vägar vidare:
1. Du går vidare på egen hand.
2. Du kanske vill ha fortsatt stöd under en period.
3. Eller så leder konsultationen till att du inser att det är något annat än psykoterapi du behöver i ditt liv.

Kostnad: 1325 kronor/60 minuter.

Ett samtal är en bra början. Välkommen till Ungavuxna (vi vänder oss både till unga vuxna och till föräldrar som behöver stöd och professionell reflektion på sin situation).

Intresserad? Hör av dig på telefon 08-640 41 30