08-640 41 30
När ditt unga vuxna barn gått vilse

Har du gått vilse i livet?

Vi har sett att många unga behöver hjälp med steget över till vuxenvärlden. Man vet inte alltid vad man vill; man kanske inte får något jobb; man flyttar inte hemifrån. Föräldrar i sin tur känner sig rådvilla när de inte kan stödja sina ungdomar.

I den här fasen av livet kan man ha stor hjälp av samtal. Därför har vi en psykoterapimottagning för unga, unga vuxna och deras föräldrar. Våra psykoterapeuter är legitimerade och har mycket lång erfarenhet av arbete med de svårigheter som kan uppkomma. Syftet med terapin kan vara att tillsammans med den unge undersöka och reflektera över det som känns svårt. Målet är att hitta nya perspektiv och hantera tillvaron på ett nytt sätt, som leder vidare i livet. Vi välkomnar den unge – själv eller tillsammans med någon vuxen. Föräldrar kan också komma ensamma för att få stöd i relationen med sitt barn.

Ungavuxna är certifierad enligt SS-EN ISO 9001:2015 inom kvalitet, miljö och arbetsmiljö.

Ungavuxna har även genomgått RFSLs HBTQ-certifiering, vars mål är att organisationer ska arbeta strategiskt i syfte att erbjuda en god arbetsmiljö för anställda och ett respektfullt bemötande av ungdomar och unga vuxna utifrån ett hbtq-perspektiv.

Vi arbetar aktivt för att bemöta varje individ lika samt med respekt oavsett Kön, Könsöverskridande identitet eller uttryck, Etnisk tillhörighet, Religion eller annan trosuppfattning, Funktionsnedsättning, Sexuell läggning eller Ålder.

Behöver du någon att samtala med? Någon med lång erfarenhet och kompetens att möta unga människor? Då kan du vända dig till oss. Ring för mer information.

Skrivet om Ungavuxna

”Man kan alltid driva sig själv ett steg längre”
Svenska Dagbladet den 9 september 2011

Terapi bryter killars isolering vid datorn
Svenska Dagbladet den 18 juli 2011

Prata med någon?
UMO den 3 mars 2010

Vad är terapi?
UMO den 17 mars 2010

Skammen att inte vara perfekt
Svenska Dagbladet den 5 mars 2008